آواز بلوط من نه شاعرم نه از فروش واژه نان میخورم... tag:http://aaaivan.mihanblog.com 2019-01-16T02:58:49+01:00 mihanblog.com زندگی نامه 2018-12-14T12:57:40+01:00 2018-12-14T12:57:40+01:00 tag:http://aaaivan.mihanblog.com/post/270 امجد زمانی *:در سومین روز از اخرین ماه تابستان ۱۳۵۴بدنیا امدروستایی با تمام  جاذبه های  زیبای طبیعی که از خروسخوان تا خواب نیمه شب کودکی اش را سرشار از احساس تازه میکردصبحگاهان بهار، نوازش نسیم و برگ و شبنم و گونه ی گیاه اولین تصاویری بود که اورا به شگفتی شاعرانه  دعوت میکرد، با ورود به دبستان سلمان فارسی که دانش اموزانش همه کورد بودند کلمه و کلام را آموخت.کم کم رودخانه های جاری روستای نرگسی،،به او اموختند باید جاری شود، کوههای عروس زاگرس اورا به خود دعوت کردند تا همنوا با نغمه ی پرندگان &nb *:
در سومین روز از اخرین ماه تابستان ۱۳۵۴بدنیا امد
روستایی با تمام  جاذبه های  زیبای طبیعی که از خروسخوان تا خواب نیمه شب کودکی اش را سرشار از احساس تازه میکرد
صبحگاهان بهار، نوازش نسیم و برگ و شبنم و گونه ی گیاه اولین تصاویری بود که اورا به شگفتی شاعرانه  دعوت میکرد، با ورود به دبستان سلمان فارسی که دانش اموزانش همه کورد بودند کلمه و کلام را آموخت.
کم کم رودخانه های جاری روستای نرگسی،،

به او اموختند باید جاری شود، کوههای عروس زاگرس اورا به خود دعوت کردند تا همنوا با نغمه ی پرندگان  واژه ها را به استخدام استعدادش دربیاورد،  رنجهای بیشمار و کار طاقت فرسای کشاورزی از یک پسر بچه داشت شاعری میساخت که شعر مشهور انار و چراغ را میسرود بعدها زبانزد شد
شبانگاهان زیر نورفانوس علاوه برکتابهای مدرسه،اثارمشهور دنیا رو میخواندوکنارشان قدمیکشید
او رنجهایش را چراغ راه کرد، هنرهای  دیگر را ازجمله بازیگری و کارگردانی به شعر اضافه کردو در هرکدام موفق بود 
نویسنده ای شد که در مراکز مختلف صدا و سیما ازجمله ایلام بیش از ۱۲۰نمایشنامه رادیویی را نوشت، تهیه و کارگردانی کرد وازاین حیث رکوردی
 جاودانه بجای گذاشت 
با نمایش صحنه ای گیوه های زرین به جشنواره بین المللی فجر راه یافت وبارها جایزه بهترین بازیگری مرد را از آن خودکرد
در جشنواره چهارم مطبوعات ایران بخاطر شعرهایش در زمره بهترین اثار قرار گرفت 
درجشنواره ملی تولیدات رادیو وتلویزیون  هم، او بخاطر نوشتن برنامه رقص شعله ها  به جمع بهترینها راه پیدا کرد
۸مجموعه از شعرهایش را اماده چاپ نمود و به ناشر سپرد

حالاباکوله باری از رنجها وآموخته ها و داشته هایش همچنان مینویسد ویاد میگیرد
امجدزمانی خودش را هنوز درابتدای راه میداند و باورش براین است که هنوز راه زیادی درپیش دارد
درپایان بخشی از افتخارات و فعالیتهایش جهت معرفی بیشتر 
به نقل از کانال ایوان کلهر ذکر میشود
‍ 
معرفی بزرگان فرهنگ،
ادب وهنر کلهر 

امجد زمانی متولد 1354
شهرستان ایوانغرب طایفه نرگسی #تشمال 

افتخارات 
رییس کانون شعرا و نویسندگان اموزش و پرورش ایلام (ایوان) 

#رییس_انجمن شعر و ادب ایوان ۲سال
#رییس_انجمن نمایش ایوان ۲ سال
#مدرس_انجمن نمایش ایوان ۸ سال
#مدرس_کانون هنرمندان پردیس

#مدرس_انجمن شعر و موسیقی پردیس
#کارشناس مجری انجمن مهر تهران 
#مدرس_کارگاه_شعر ،فرهنگسراهای مختلف تهران
کارشناس مجری. انجمن ادبی قلم تهران
#مدرس_بازیگری  فرهنگسرای وصال 
#مدرس_شعر در فرهنگسرای وصال 

نویسنده، تهیه کننده ،کارگردان ، مجری وگزارشگررادیو وتلویزیون ایلام ۱۰ سال 

برگزیده به عنوان بهترین بایگر مرد در چندین جشنواره تاتر استانی و ...........
راه یافته به بخش پایانی و قرار گرفتن در جمع بهترین نویسندگان رادیو در جشنواره تولیدات رادیو

برگزیده شعر چهارمین جشنواره مطبوعات

برگزیده بعنوان نویسنده برتر در نمایش صحنه ای در جشنواره های مختلف

رییس و کارشناس مجری انجمن ادبی #مهراباد تهران

#دبیرچندین جشنواره مختلف شعر

تٲلیفات وآثارادبی 

#شبهای_بی_سارا

#چشمهای_توعاشقانه_ترین #شعرهای_جهان_اند

#وناوکه 

#منال_وملیوچگ

#نرمه_خوناو

#چشمهایت

#یاقوت_های_بنفش

#نامه_هایی_به_تو


فعالیتهای دگرازایشان

نویسنده بیش از ۱۲۰ نمایش رادیویی که همگی ضبط و پخش شده اند
که در نوع خود یک رکورد در ایران است
۱۲۰ نمایش رادیویی 

۸۰۰ صفحه تحقیق بر
اشعارشاکه و خانمەنسورایوانی

ئه ێوان که ڵهوڕ
    eivankalhor
  
کانال ایوان کلهر برای ایشان آرزوی سربلندی و موفقیت روزافزون می نماید و شهرایوانغرب بخودمیبالد که چنین بزرگانی رادردامان خود پرورانده است ومیپروراند 
دلنواز 96/11/17
]]>
rew 2018-12-04T00:59:28+01:00 2018-12-04T00:59:28+01:00 tag:http://aaaivan.mihanblog.com/post/265 امجد زمانی عشق پرازلحظه ی ناب است ،کسی میفهمد؟آینه معشوقه ی آب است ،کسی میفهمد؟لحظه ویرانی و دلتنگی و غم دارد عشق خوب همین حال خراب است کسی میفهمد؟زلف تو آن شاخه انگورِ  به من پیچیده ستچشم تو ازجنس شراب است،کسی میفهمد؟عشق تورا تشنه ی خود میکندومیکشدتگرچه بدانی که سراب است،کسی میفهمد؟زنده که هستیم نخوابیم وغم یار خوریمدرکه گذشتی  همه خواب است ،کسی میفهمد؟عشق عذابست وعذابست وعذابست،واین:ناب ترین نوع عذاب است ،کسی میفهمد؟امجدزمانی@amjadzamanii عشق پرازلحظه ی ناب است ،کسی میفهمد؟
آینه معشوقه ی آب است ،کسی میفهمد؟

لحظه ویرانی و دلتنگی و غم دارد عشق
 خوب همین حال خراب است کسی میفهمد؟

زلف تو آن شاخه انگورِ  به من پیچیده ست
چشم تو ازجنس شراب است،کسی میفهمد؟

عشق تورا تشنه ی خود میکندومیکشدت
گرچه بدانی که سراب است،کسی میفهمد؟

زنده که هستیم نخوابیم وغم یار خوریم
درکه گذشتی  همه خواب است ،کسی میفهمد؟

عشق عذابست وعذابست وعذابست،واین:
ناب ترین نوع عذاب است ،کسی میفهمد؟
امجدزمانی
@amjadzamanii
]]>
gh 2018-12-02T07:51:22+01:00 2018-12-02T07:51:22+01:00 tag:http://aaaivan.mihanblog.com/post/264 امجد زمانی دری که بسته شدبرروی من،واکردنش سخت استشکست آدم عاشق تماشاکردنش سخت استبه سینه میزنم سنگ  تورا وترسی از کس نیست نمیدانم چرا عشق تو حاشا کردنش سخت استنگاهت نامه ی دلتنگی یک ابر باران زاستولی گیرنده ی این نامه پیدا کردنش سخت استنگاه تو  شبیه شعر خاقانی  پراز حرف  استبرای من ولی مفهوم ومعنا کردنش سخت استومن یک قطره ی اشکم   که از چشم  خود افتادم  بدون رود تواین قطره دریا کردنش سخت استامجدزمانی @amjadzamaniiتوگرمی با هوای سردبهمن فرق داریوبا این مردم دری که بسته شدبرروی من،واکردنش سخت است
شکست آدم عاشق تماشاکردنش سخت است
به سینه میزنم سنگ  تورا وترسی از کس نیست 
نمیدانم چرا عشق تو حاشا کردنش سخت است
نگاهت نامه ی دلتنگی یک ابر باران زاست
ولی گیرنده ی این نامه پیدا کردنش سخت است

نگاه تو  شبیه شعر خاقانی  پراز حرف  است
برای من ولی مفهوم ومعنا کردنش سخت است
ومن یک قطره ی اشکم   که از چشم  خود افتادم 
 بدون رود تواین قطره دریا کردنش سخت است
امجدزمانی 
@amjadzamanii

توگرمی با هوای سردبهمن فرق داری
وبا این مردم دنیا ،تمامن فرق داری

تومعجون فرشته باشراب وشعر هستی
توبا حوری،توبااهو،توبازن فرق داری

توترکیب هوای صبح نیشابور وشیراز
تو باباغ وبهشت وهرچه گلشن فرق داری

من از نسل غلامان غریب مصریانم
تو اما یوسفی ،آری، تو بامن فرق داری

نمیدانم چگونه وصف تو باید بگویم
توکه اصلن،توکه اصلن.....تواصلن فرق داری
@amjadzamanii
]]>
۱۲۳۴ 2018-08-29T11:50:01+01:00 2018-08-29T11:50:01+01:00 tag:http://aaaivan.mihanblog.com/post/263 امجد زمانی لطف کن هوای سبزباغ را بمن برگردانشوقِ هیچ نیست، اشتیاق را بمن برگردانداستان عشق اخرش اگر رسیدن نیستقصه ات تمام شد،کلاغ را به من برگردانسیب ، وسوسه،نگاه، اتفاق های خوببخشهای خوب اتفاق رابه من برگردانشب دوباره خیمه میزند کناردنیایملطف کن، وزودتر چراغ را بمن برگردانزن، سکوت، خلسه وشراب،شعروتنهاییچیزهای خوب این اطاق رابمن برگردانفصل سردمن رسیده است ،باغ میگوید  زودترانارهای داغ را بمن برگردانامجدزمانی چشمهایت:https://telegram.me/amjadzamanii#تنها_کانال_رسمی_شعرهای_امجدزمانینامه۹۴بانوی روده لطف کن هوای سبزباغ را بمن برگردان
شوقِ هیچ نیست، اشتیاق را بمن برگردان

داستان عشق اخرش اگر رسیدن نیست
قصه ات تمام شد،کلاغ را به من برگردان

سیب ، وسوسه،نگاه، اتفاق های خوب
بخشهای خوب اتفاق رابه من برگردان

شب دوباره خیمه میزند کناردنیایم
لطف کن، وزودتر چراغ را بمن برگردان

زن، سکوت، خلسه وشراب،شعروتنهایی
چیزهای خوب این اطاق رابمن برگردان

فصل سردمن رسیده است ،باغ میگوید
  زودترانارهای داغ را بمن برگردان
امجدزمانی 
چشمهایت:
https://telegram.me/amjadzamanii
#تنها_کانال_رسمی_شعرهای_امجدزمانی

نامه۹۴
بانوی رودهای جاری

خاتون نورس انار و تمشک

 بالا بلند روزهای کوتاهم

محبوب گیلاسهای نیمه رس

لیموی نچیده ی باغم

پرنده ی خوابهای نیمه شب

اشتیاق اب و کویر

مرز نزدیک تر بمن

سقف سپید ترانه هایم

رقص موزن کلام و کلمه

من چگونه دوستت نداشته باشم؟

وقتی سیب سبز تمام سبدهامی

وقتی راه رسیدن به هراس جاده و جنگلی

وقتی تلاقی افتاب و دریایی

وقتی نسیم خنک کوچه پس کوچه های خیال از تو تازه است

من چگونه به تو فکر نکنم

وقتی که شراب را به سرچشمه انگور میبری

وقتی پیاله را مست میکنی

چگونه خمار تو تابستان نباشم

چگونه از تو نگویم

وقتی هجوم تو از کلمه پرنده میسازد

از خشت خستگی را میگیرد

از سنگ سکوت را

و از باد پروانه ی عاشقی میسازد

من چگونه دوستت نداشته باشم

وقتی که بهار را در پیراهنت جا میکنی

زمستان را دربند

باید دوستت داشته باشم 
باید دوستت داشته باشم

باور کن
کلمه در بند توست

شاعر در بند توست

وخوشبختی همین باران خیالهای شبانه است

من راز رسیدن رودخانه به دریا را افشا میکنم

کاش میشد

میشد از سقف دستانت اسمان کوچکی داشت

قفسی برای زندگی

و راهی برای نرفتن

دریچه ای برای باز نشدن

و دانه ای برای دام

من بلدم کلمه باشم
من تورا بلدم
 مرابادستهایت زیرباران تنها بگذار
امجدزمانی ۱۳۹۷/۵/۲۹
@amjadzamanii

بام منوکفترتو باشدومن بدباشم؟
بال من از باور تو باشد ومن بدباشم؟

هرکه نصیبش نشود شمس ببوسد هروز
تاج طلابر سرتو باشد ومن بدباشم؟

سخت خمار لب انگوری سرخی هستم
چون مَیِ سکرآور تو باشدومن بدباشم؟

خسته زاندوه جهان سربنهم بردوشت
دست نوازشگر تو باشد و من بد باشم؟

ماه شبم باشی و تاصبح به تو خیره شوم
خواب من ازبسترتو باشد و من بد باشم؟

دست تو دردست منو عشق ببارد برما
حلقه ی انگشترتو باشد ومن بد باشم؟

شک نکن ای دوست که خوبم بخداوند ،مگر
دیگری اندر بر  تو باشد ومن بد باشم
امجدزمانی1397/05/31
@amjadzamanii

من درختم، لب  تنهایی یک رود سکونت دارم 
کاش میشد بروم سر به سر پنجره ها بگذارم 

چوب هم عاشق دریاست ،که قایق بشود یک روزی
 میتوانم ،دل خود را به همین رود اگر بسپارم

 دوسه روزست تبرخورده وبر روی زمین افتاده
یکنفر نیست که از روی زمین جمع کند آوارم

 دل نسوزان ،که خودم دسته به این خیل تبرهادادم
خورده ام زخم زدست کس خود ،خورده ام از دلدارم

من نسوزم که اگر پیکرمن گرم کند خانه  ی تو
سخت میسوزم ازینکه نکند قدرندانی کارم

ترسم این نیست که داری بشوم زینت قالی ها را
ترسم اینست صلیبی بشوم، سربرود بردارم

رنجشی نیست مدادی بشوم دفتریک کودک را
غمم اینست که زیبا نتراشد تن من نجارم

چاره ندارم بجز آنیکه خودم دست بکاری بزنم
باید بروم قاب شوم سر به سرپنجره ها  بگذارم
امجدزمانی ۱۳۹۷/۶/۵
@amjadzamanii
]]>
چند شعر جدید 2018-08-29T11:46:52+01:00 2018-08-29T11:46:52+01:00 tag:http://aaaivan.mihanblog.com/post/262 امجد زمانی گُرگ آیامیتواند عشقِ آهو را بفهمد؟ یا کَلاغی بیقراری در پرستو را بفهمد؟ خوب میدانم فقط یک مرد عاشق میتواند  اشتیاقِ گم شدن بینِ دو بازو را بفهمدهرکسی در روبرویش پنجره بودوچراغی...میتواند معنی ومفهوم سوسو را بفهمدرود اری، همان رودی که به دریا رسیده میتواند کار سخت و شوق یک جو را بفهمدآن که در عمرش ندیده موج دریای تورااوچگونه میتواند پیچش مو را بفهمد باغبانی کرده هرکس لحظه لحظه عمرخودرااو تفاوت های شبدر باتو شب بورا بفهمدیک زن زیبا همیشه عاشق مردی شجاع استاونمیخواهد پل گُرگ آیامیتواند عشقِ آهو را بفهمد؟ 
یا کَلاغی بیقراری در پرستو را بفهمد؟ 

خوب میدانم فقط یک مرد عاشق میتواند  
اشتیاقِ گم شدن بینِ دو بازو را بفهمد

هرکسی در روبرویش پنجره بودوچراغی...
میتواند معنی ومفهوم سوسو را بفهمد

رود اری، همان رودی که به دریا رسیده 
میتواند کار سخت و شوق یک جو را بفهمد

آن که در عمرش ندیده موج دریای تورا
اوچگونه میتواند پیچش مو را بفهمد 

باغبانی کرده هرکس لحظه لحظه عمرخودرا
او تفاوت های شبدر باتو شب بورا بفهمد


یک زن زیبا همیشه عاشق مردی شجاع است
اونمیخواهد پلنگ پیرو ترسو را بفهمد

آنکه درگیر زمستان بوده و یخ عمرِخودرا
حال وروز ولرزش بیتاب زانو را بفهمد

هرکسی بالاوپایین دیده عمری، میتواند
طعم شیرین تعادل در ترازو را بفهمد
#امجدزمانی
چشمهایت:
https://telegram.me/amjadzamanii
#تنها_کانال_رسمی_شعرهای_امجدزمانی
]]>
چند شعر جدید 2018-08-29T11:46:52+01:00 2018-08-29T11:46:52+01:00 tag:http://aaaivan.mihanblog.com/post/261 امجد زمانی گُرگِ تو کَی میتواند عشقِ آهو را بفهمدیا کَلاغی بیقراری در پرستو را بفهمدخوب میدانم فقط یک مرد عاشق میتواند  اشتیاقِ گم شدن بینِ دو بازو را بفهمدهرکسی در روبرویش پنجره بودوچراغی...میتواند معنی ومفهوم سوسو را بفهمدرود اری، همان رودی که به دریا رسیده میتواند کار سخت و شوق یک جو را بفهمدآن که در عمرش ندیده موج دریای تورااوچگونه میتواند پیچش مو را بفهمد باغبانی کرده هرکس لحظه لحظه عمرخودرااو تفاوت های شبدر باتو شب بورا بفهمدیک زن زیبا همیشه عاشق مردی شجاع استاونمیخواهد پلنگ پیرو ترس گُرگِ تو کَی میتواند عشقِ آهو را بفهمد
یا کَلاغی بیقراری در پرستو را بفهمد

خوب میدانم فقط یک مرد عاشق میتواند  
اشتیاقِ گم شدن بینِ دو بازو را بفهمد

هرکسی در روبرویش پنجره بودوچراغی...
میتواند معنی ومفهوم سوسو را بفهمد

رود اری، همان رودی که به دریا رسیده 
میتواند کار سخت و شوق یک جو را بفهمد

آن که در عمرش ندیده موج دریای تورا
اوچگونه میتواند پیچش مو را بفهمد 

باغبانی کرده هرکس لحظه لحظه عمرخودرا
او تفاوت های شبدر باتو شب بورا بفهمد


یک زن زیبا همیشه عاشق مردی شجاع است
اونمیخواهد پلنگ پیرو ترسو را بفهمد

آنکه درگیر زمستان بوده و یخ عمرِخودرا
حال وروز ولرزش بیتاب زانو را بفهمد

هرکسی بالاوپایین دیده عمری، میتواند
طعم شیرین تعادل در ترازو را بفهمد
#امجدزمانی
چشمهایت:
https://telegram.me/amjadzamanii
#تنها_کانال_رسمی_شعرهای_امجدزمانی
]]>
بدبختم 2018-06-10T10:26:01+01:00 2018-06-10T10:26:01+01:00 tag:http://aaaivan.mihanblog.com/post/260 امجد زمانی اگرروزی نباشی در کنار من خودش یعنی که بدبختمبپاشی رنگ شب برروزگار من ، خودش یعنی که بدبختم زمانیکه خزان افتان وخیزان میرسد از راه و میریزد نگاهش رابروی برگ و بار من، خودش یعنی که بدبختمتلی از خاطرات تو اگر هم خوابه ی شبهای من باشد شبانی که نمیگیرد قرارمن،  خودش یعنی که بدبختماگرپای تو باشد درمیان ، بغضش بگیرداسمان ، یعنی:ببارد خون  زچشم  بیقرار من ، خودش یعنی که بدبختم  ببین ، هرکس به هرنامی ،  به هرشکلی ، به هر رنگی ،به هرجاییاگرغیرتوباشد درجوارمن ، اگرروزی نباشی در کنار من خودش یعنی که بدبختم
بپاشی رنگ شب برروزگار من ، خودش یعنی که بدبختم

 زمانیکه خزان افتان وخیزان میرسد از راه و میریزد
 نگاهش رابروی برگ و بار من، خودش یعنی که بدبختم

تلی از خاطرات تو اگر هم خوابه ی شبهای من باشد
 شبانی که نمیگیرد قرارمن،  خودش یعنی که بدبختم


اگرپای تو باشد درمیان ، بغضش بگیرداسمان ، یعنی:
ببارد خون  زچشم  بیقرار من ، خودش یعنی که بدبختم
 
 ببین ، هرکس به هرنامی ،  به هرشکلی ، به هر رنگی ،به هرجایی
اگرغیرتوباشد درجوارمن ، خودش یعنی که بدبختم

اگر خسروشوم ، دنیا به زیر سلطه ام باشد ولی شیرین
  نباشد  تاج وتخت و اعتبارمن،  خودش یعنی که بدبختم
امجدزمانی
https://telegram.me/amjadzamanii
]]>
خوشبختم 2018-06-09T21:15:27+01:00 2018-06-09T21:15:27+01:00 tag:http://aaaivan.mihanblog.com/post/259 امجد زمانی همین که لحظه هایم را بنام تو سند کردم ، خودش یعنی که خوشبختمهمینکه دور دنیای دل انگیز تو میگردم، خودش یعنی که خوشبختمهمینکه حس کنم  ، هستی  کنارم زیرباران های بی وقفه بدون چترهمین که دست تو باشد به دستان پراز دردم خودش  یعنی که خوشبختمهمین که آسمان باشی برای من ، حدود وحد نباشدبین دلهامانهمین که هرکجا باشی به هرسمتی که برگردم خودش یعنی که خوشبختم بدون شک همه دارایی ام از دار دنیا  قلب اسماعیل من باشدزمانی که دل خود را به قربانگاه  آوردم خودش یعنی که خوشبختمزمانیکه ک همین که لحظه هایم را بنام تو سند کردم ، خودش یعنی که خوشبختم

همینکه دور دنیای دل انگیز تو میگردم، خودش یعنی که خوشبختم

همینکه حس کنم  ، هستی  کنارم زیرباران های بی وقفه بدون چتر

همین که دست تو باشد به دستان پراز دردم خودش  یعنی که خوشبختم

همین که آسمان باشی برای من ، حدود وحد نباشدبین دلهامان
همین که هرکجا باشی به هرسمتی که برگردم خودش یعنی که خوشبختم

 بدون شک همه دارایی ام از دار دنیا  قلب اسماعیل من باشد
زمانی که دل خود را به قربانگاه  آوردم خودش یعنی که خوشبختم

زمانیکه کنارخستگی هایم نشستی و به چشمم خیره خواهی شد ، 
   و زیبا و زنانه ترخطابم میکنی: مَـردَم ، خودش یعنی که خوشبختم
امجدزمانی

https://telegram.me/amjadzamanii
]]>
پرنده 2018-06-08T17:49:12+01:00 2018-06-08T17:49:12+01:00 tag:http://aaaivan.mihanblog.com/post/258 امجد زمانی میشودچلچله آواز ز یادش بـــرود ؟یا نوازنده  نـُـتِ ساز ز یادش  برود؟گرچه در کنج قفس بوده پرنده  همه عمراینچنین نیست که پرواز ز یادش برودهرکه نوشیده می از سبزه ی انگور لبیاین محال است که شیراز زیادش برودیاکه شیرین شده باشد به رطب ها ی تووگرمی وتب داری اهواز زیادش بروددوستت دارم و من شاعرم و وای برانشاعری صنعت ایجاز ز یادش بـــــــرود راز سرخیست میان پَــر و پرواز و تفنگمرگ برهر که چنین راز زیادش بـــــرود******دل من بچه ی خوبیست ، اگر رنجیدهصبح فردا بشود، باز زیادش بـــ.رود&nb میشودچلچله آواز ز یادش بـــرود ؟
یا نوازنده  نـُـتِ ساز ز یادش  برود؟

گرچه در کنج قفس بوده پرنده  همه عمر
اینچنین نیست که پرواز ز یادش برود

هرکه نوشیده می از سبزه ی انگور لبی
این محال است که شیراز زیادش برود

یاکه شیرین شده باشد به رطب ها ی توو
گرمی وتب داری اهواز زیادش برود

دوستت دارم و من شاعرم و وای بران
شاعری صنعت ایجاز ز یادش بـــــــرود 

راز سرخیست میان پَــر و پرواز و تفنگ
مرگ برهر که چنین راز زیادش بـــــرود
******

دل من بچه ی خوبیست ، اگر رنجیده
صبح فردا بشود، باز زیادش بـــ.رود 
امجـــــدزمانـی

https://telegram.me/amjadzamanii

]]>
حقوق بشری 2018-06-08T12:33:48+01:00 2018-06-08T12:33:48+01:00 tag:http://aaaivan.mihanblog.com/post/257 امجد زمانی چشمهایت:این  چه شهریست که احساس درآن معلول استحرمت عشق شکستن همه جا معمول استمن خطاکردم و عاشق شدم و توکشتیدرداینجاست که قاتل همه ی مقتول است ازادیبان همین شهر سوالی بکنید وزن دلتنگی عاشق، فَــعَلا..مفعول است  خوش بحال کسی ازماکه ریاضی بلد استدو دوتا پاسخ آن گم شده ومجهول استمردم چشمان تو بعثی وجنایت کارنددرقبال منو این دل چه کسی مسوول است؟پس حقوق بشری جیب چه کس خواهد رفت؟سَـر ِارباب منوتو به چه ها مشغول است؟#امجدزمانی https://telegram.me/amjadzamanii چشمهایت:
این  چه شهریست که احساس درآن معلول است
حرمت عشق شکستن همه جا معمول
 است

من خطاکردم و عاشق شدم و توکشتی
درداینجاست که قاتل همه ی مقتول است
 
ازادیبان همین شهر سوالی بکنید 
وزن دلتنگی عاشق، فَــعَلا..مفعول است

 

 خوش بحال کسی ازماکه ریاضی بلد است
دو دوتا پاسخ آن گم شده ومجهول است

مردم چشمان تو بعثی وجنایت کارند
درقبال منو این دل چه کسی مسوول است؟

پس حقوق بشری جیب چه کس خواهد رفت؟
سَـر ِارباب منوتو به چه ها مشغول است؟

#امجدزمانی 
https://telegram.me/amjadzamanii
]]>
در دلم 2018-06-08T05:07:05+01:00 2018-06-08T05:07:05+01:00 tag:http://aaaivan.mihanblog.com/post/256 امجد زمانی دردلم میل به کس نیست خیالت راحتعشقم ازروی هوس نیست خیالت راحتشهرالوده  به دودست، خیانت عادیستبحث من بحث نفس نیست خیالت راحتمن اگرعاشقم و جان بدهم  پیش تو دوست جزتو مربوط به کس نیست خیالت راحتدل عقاب است و کمین کرده به چنگت ارد جای او کنج قفس نیست خیالت راحت گرچه شیرینی و هرکس به سراغت اید روح من روح مگس  نیست خیالت راحتامجدزمانی https://telegram.me/amjadzamanii#تنها_کانال_رسمی_شعرهای_امجدزمانی دردلم میل به کس نیست خیالت راحت
عشقم ازروی هوس نیست خیالت راحت


شهرالوده  به دودست، خیانت عادیست

بحث من بحث نفس نیست خیالت راحت


من اگرعاشقم و جان بدهم  پیش تو دوست
 جزتو مربوط به کس نیست خیالت راحت


دل عقاب است و کمین کرده به چنگت ارد 
جای او کنج قفس نیست خیالت راحت 

گرچه شیرینی و هرکس به سراغت اید 
روح من روح مگس  نیست خیالت راحت
امجدزمانی 
https://telegram.me/amjadzamanii
#تنها_کانال_رسمی_شعرهای_امجدزمانی
]]>
چتربیاور 2018-06-08T05:04:27+01:00 2018-06-08T05:04:27+01:00 tag:http://aaaivan.mihanblog.com/post/255 امجد زمانی شعرمینوشم ومستم ، توخودت میدانیدل به یک پنجره بستم، توخودت میدانی امدی ، چتربیاور، دل من بارانیستسخت وبدجورشکستم توخودت میدانیجاده فهمیدکه تنهایی من موروثی ستپس چراباز نشستم؟ ،،توخودت میدانیان ور رود نشستی وفقط سیب به آب...میدهی کار به دستم ، توخودت میدانیعهد کردیم بجز مرگ ، جدامان نکند من چرا عهدشکستم،   تو خودت میدانی بخدا من هم ازاین،  من هم ازاین، من هم از اینمردم مرده پرستم  ، توخودت میدانیامجدزمانی https://telegram.me/amjadzamanii#تنها_کانال_رسمی_شعرهای_ا شعرمینوشم ومستم ، توخودت میدانی
دل به یک پنجره بستم، توخودت میدانی

 امدی ، چتربیاور، دل من بارانیست
سخت وبدجورشکستم توخودت میدانی

جاده فهمیدکه تنهایی من موروثی ست
پس چراباز نشستم؟ ،،توخودت میدانی


ان ور رود نشستی وفقط سیب به آب...
میدهی کار به دستم ، توخودت میدانی

عهد کردیم بجز مرگ ، جدامان نکند
 من چرا عهدشکستم،   تو خودت میدانی

 بخدا من هم ازاین،  من هم ازاین، من هم از این
مردم مرده پرستم  ، توخودت میدانی

امجدزمانی 
https://telegram.me/amjadzamanii
#تنها_کانال_رسمی_شعرهای_امجدزمانی
]]>
جشنواره شعر استان تهران 2018-05-16T10:30:38+01:00 2018-05-16T10:30:38+01:00 tag:http://aaaivan.mihanblog.com/post/254 امجد زمانی شامگاه دوشنبه  جشن شعر پارسی باهمت کانون شعر و موسیقی مهروبا  حضور شاعران استان تهران ، در پاسداشت حکیم طوس فردوسی  با معرفی برگزیدگان در بخش های ترانه ،شعر کلاسیک و شعر نو‌  و با رونمایی از کتاب مجموعه شعر محمد رستمی. نیا شاعر پردیسی برگزار کردید، در این مراسم که با تلاوت قران و پخش سرود ملی آغاز گردید حجت الاسلام و المسلین عبدالهی ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدعوین خیر مقدم گفتند . امجد زمانی دبیر این جشنواره گزارش جشنواره را ارایه دادو ضمن تشکراز حمایت مسولین
شامگاه دوشنبه  جشن شعر پارسی با
همت کانون شعر و موسیقی مهر
وبا  حضور شاعران استان تهران ، در پاسداشت حکیم طوس فردوسی  با معرفی برگزیدگان در بخش های ترانه ،شعر کلاسیک و شعر نو‌  و با رونمایی از کتاب مجموعه شعر محمد رستمی. نیا شاعر پردیسی برگزار کردید، در این مراسم که با تلاوت قران و پخش سرود ملی آغاز گردید حجت الاسلام و المسلین عبدالهی ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدعوین خیر مقدم گفتند . امجد زمانی دبیر این جشنواره گزارش جشنواره را ارایه دادو ضمن تشکراز حمایت مسولین محترم  و استاد مجتبی قارداش مسول کانون شعر و‌موسیقی مهر  از انها خواست تا توجه بیشتری به شعر منطقه شود، وی خاطر نشان کرد امروز شعر شهرستان پردیس دارای جایگاه و اعتبار ویژه ای در شعر تهران و کشور است  و میرود تا بعنوان یکی از قطب های ادبی ایران معرفی گردد و این مهم می طلبد تا به شکل جدی به ان توجه گردد
دکتر اکبر کتابدار، دکتر فرهاد سالاری ،دکتر جعفر عزیزی و صادق حسینی  داوران جشنواره بودند
دکتر کتابدار در باب شاهنامه به سخنرانی پرداختند 
مازنی نماینده مجلس شورای اسلامی سخنران بعدی مراسم بود
۴۰ نفر از شاعران استان تهران  در مراسم حضور داشتند که به قرائت شعر پرداختند
اجرای موسیقی زنده و پخش کلیپ  دو برنامه بعدی بودند
در پایان مراسم ارای هیات داوران توسط امجد زمانی دبیر جشنواره و ناظر داوری قرائت و از برگزیدگان تجلیل گردید.
تجلیل از استاد حسن صد هزاری از پیشکسوتان شعرو ورزش منطقه در این مراسم انجام شد
]]>
جشنواره شعرتهران 2018-05-15T03:53:50+01:00 2018-05-15T03:53:50+01:00 tag:http://aaaivan.mihanblog.com/post/253 امجد زمانی *:شامگاه دوشنبه  جشن شعر پارسی باهمت کانون شعر و موسیقی مهردر بومهن وبا  حضور شاعران استان تهران ، در پاسداشت حکیم طوس فردوسی  با معرفی برگزیدگان در بخش های ترانه ،شعر کلاسیک و شعر نو‌  و با رونمایی از کتاب مجموعه شعر محمد رستمی. نیا شاعر پردیسی برگزار کردید، در این مراسم که با تلاوت قران و پخش سرود ملی آغاز گردید حجت الاسلام و المسلین عبدالهی ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پردیس به مدعوین خیر مقدم گفتند . امجد زمانی دبیر این جشنواره گزارش جشنواره را ارایه دادو ضمن تش *:
شامگاه دوشنبه  جشن شعر پارسی با
همت کانون شعر و موسیقی مهر
در بومهن وبا  حضور شاعران استان تهران ، در پاسداشت حکیم طوس فردوسی  با معرفی برگزیدگان در بخش های ترانه ،شعر کلاسیک و شعر نو‌  و با رونمایی از کتاب مجموعه شعر محمد رستمی. نیا شاعر پردیسی برگزار کردید، در این مراسم که با تلاوت قران و پخش سرود ملی آغاز گردید حجت الاسلام و المسلین عبدالهی ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پردیس به مدعوین خیر مقدم گفتند . امجد زمانی دبیر این جشنواره گزارش جشنواره را ارایه دادو ضمن تشکراز حمایت مسولین محترم  و استاد مجتبی قارداش مسول کانون شعر و‌موسیقی مهر  از انها خواست تا توجه بیشتری به شعر منطقه شود، وی خاطر نشان کرد امروز شعر شهرستان پردیس دارای جایگاه و اعتبار ویژه ای در شعر تهران و کشور است  و میرود تا بعنوان یکی از قطب های ادبی ایران معرفی گردد و این مهم می طلبد تا به شکل جدی به ان توجه گردد
دکتر اکبر کتابدار، دکتر فرهاد سالاری ،دکتر جعفر عزیزی و صادق حسینی  داوران جشنواره بودند
دکتر کتابدار در باب شاهنامه به سخنرانی پرداختند 
مازنی نماینده مجلس شورای اسلامی سخنران بعدی مراسم بود
۴۰ نفر از شاعران استان تهران  در مراسم حضور داشتند که به قرائت شعر پرداختند
اجرای موسیقی زنده و پخش کلیپ  دو برنامه بعدی بودند
در پایان مراسم ارای هیات داوران توسط امجد زمانی دبیر جشنواره و ناظر داوری قرائت و از برگزیدگان تجلیل گردید.
تجلیل از استاد حسن صد هزاری از پیشکسوتان شعرو ورزش منطقه در این مراسم انجام شد
محمد رستمی:
*:
بنام یگانه داور هستی
با استعانت از ذات مقدس و پاک الهی 
هیات داوران جشنواره استانی  شاعران تهران ، جشن شعر پارسی در شهرستان پردیس 
ارای خود را به شرح زیر اعلام میکند

شعر سپید 
هیات داوران اثار شاعران زیر را شایسته تقدیر میداند ولوح تقدیر به ایشان اهدا میکند
۱_ توزند جانی
۲_ تارا شهنام
۳_زهرا سادات ازادی
۴_زینب کارگر
۵_زهرا پیشکول 


رتبه سوم:
هیات داوران تندیس جشنواره ،  لوح تقدیر و جایزه نقدی  مقام سوم شعرسپید  را  به صورت مشترک اهدا میکند به خانم  فاطمه محمودی و خانم سارا رمضانی دلیوندانی
 

رتبه دوم:
هیات داوران تندیس جشنواره  لوح تقدیر و جایزه نقدی رتبه دوم را اهدا میکند به کوکب توفیق خواه 
رتبه اول:
هیات داوران تندیس جشنواره ،لوح تقدیر و جایزه نقدی مقام اول شعر سپید را اهدا میکند به آقای محمد رستمی نیا


شعر کلاسیک 
شایسته تقدیر
هیات داوران آثار شاعران گرامی
سلمان منعم  ،محمد صابری ،کیارش داود زاده  ، هادی یوسفی  و محمدصادقی را شایسته تقدیر میداند
و به ایشان لوح تقدیر اهدا مینماید
مقام پنجم
هیات داوران لوح تقدیر مقام پنجم را اهدا میکند محبوبه راه پیما
مقام چهارم 
هیات داوران لوح تقدیر مقام چهارم شعر کلااسیک را اهدا میکند به 
سید علی مصطفوی  و اکرم صادقی
مقام سوم
هیات داوران لوح تقدیر تندیس جشنواره و جایزه نقدی  مقام سوم شعر کلاسیک را بصورت مشترک اهدا میکند به  آقای  امیرستوده و فاطمه اتحادمقام دوم

هیات داوران تندیس جشنواره  لوح تقدیر و جایزه نقدی مقام دوم شعر کلاسیک تهران را  اهدا میکند به حمیداسماعیلی

مقام اول
هیات داوران دیپلم افتخار بهترین شعر کلاسیک تهران را اهدا میکند به خانم مینا پیک  

لوح ویژه از نگاه دبیر جشنواره
دبیر جشنواره جایزه ویژه خود را اهدا میکند به عمران حیدری آریا  و سعید رفیعی

با احترام و امتنان
هیات داوران جشنواره  شاعران تهران،جشن شعر پارسی پردیس
دکتر اکبر کتابدار
صادق حسینی 
دکترسیدجعفر عزیزی
دکترفرهاد سالاری

 امجدزمانی
دبیر جشنواره و ناظر داوری

]]>
تیمور که باشی ... 2018-05-02T22:04:14+01:00 2018-05-02T22:04:14+01:00 tag:http://aaaivan.mihanblog.com/post/252 امجد زمانی وقتی که خدالطف کند میشی رنگی بدهداین شعر نباید زتو تصویر قشنگی بدهد؟تصویر قشنگی که در آن ماده پلنگی مغرورهرصبح به  آهوی تو آرایش جنگی بدهدحالا که قرار است کسی رخنه به قلبت نکندباید که به تو پوسته ی محکم و سنگی بدهدوقتی که قراراست جهان رابه تو یکجا  بخشدتیمور که باشی چه بلنگی چه نلنگی ، بدهداکنون که خدا روح تو را سرکش وآهو نامیدباید به من هم روحیه ی یوزپلنگی بدهدباید بروم بوسه به دستان  خدایم بزنمکه توانسته به من هدیه زیبا و قشنگی بدهد#امجدزمانیچشمهایت:https://telegram.me/amjadzama وقتی که خدالطف کند میشی رنگی بدهد
این شعر نباید زتو تصویر قشنگی بدهد؟

تصویر قشنگی که در آن ماده پلنگی مغرور

هرصبح به  آهوی تو آرایش جنگی بدهد


حالا که قرار است کسی رخنه به قلبت نکند
باید که به تو پوسته ی محکم و سنگی بدهد


وقتی که قراراست جهان رابه تو یکجا  بخشد
تیمور که باشی چه بلنگی چه نلنگی ، بدهد

اکنون که خدا روح تو را سرکش وآهو نامید
باید به من هم روحیه ی یوزپلنگی بدهد

باید بروم بوسه به دستان  خدایم بزنم
که توانسته به من هدیه زیبا و قشنگی بدهد
#امجدزمانی
چشمهایت:
https://telegram.me/amjadzamanii
#تنها_کانال_رسمی_شعرهای_امجدزمانی
]]>
ای عشق 2018-05-02T22:03:01+01:00 2018-05-02T22:03:01+01:00 tag:http://aaaivan.mihanblog.com/post/251 امجد زمانی *:ای عشق الهی که خرابه بشود خانه ی توتسخیر کلاغانِ بدآهنگ شود لانه ی تویکروز تو اوازه ی مردانگی ات جاری بودامروز کجا رفته همان غیرت  مردانه ی توما را به چه جرمی به سر دار کشاندی آخر؟یک عمر که منصور تو بودیم ، نه بیگانه ی توای سفره ی رنگین شراب و شکرو شیرو‌نبات ای دام ترین ! ، در همه جاپخش شده ‌دانه ی تو حالاهمه ی حسرت ما سرشدگان جز این نیستیک عمر سر خسته ی ما باشد و دو شانه ی تو شاید همه ی خواسته ی کاخ نشینان این است یک شب بنشینند و بخوابند به ویرانه ی تو‌*** ای حضر *:
ای عشق الهی که خرابه بشود خانه ی تو
تسخیر کلاغانِ بدآهنگ شود لانه ی تو

یکروز تو اوازه ی مردانگی ات جاری بود
امروز کجا رفته همان غیرت  مردانه ی تو

ما را به چه جرمی به سر دار کشاندی آخر؟
یک عمر که منصور تو بودیم ، نه بیگانه ی تو


ای سفره ی رنگین شراب و شکرو شیرو‌نبات
 ای دام ترین ! ، در همه جاپخش شده ‌دانه ی تو


 حالاهمه ی حسرت ما سرشدگان جز این نیست
یک عمر سر خسته ی ما باشد و دو شانه ی تو 

شاید همه ی خواسته ی کاخ نشینان این است 
یک شب بنشینند و بخوابند به ویرانه ی تو‌
***
 ای حضرت معشوقه ی روشن ،تو‌چه شمعی هستی
خورشید شده عاشق و دیوانه و پروانه ی تو

نفرین به من ار جز به تو ای عشق ،به کس فکر کنم

آباد شود خانه و اباد شود خانه ی تو 
#امجدزمانی۱۳۹۷/۰۲/۱۰

چشمهایت:
https://telegram.me/amjadzamanii
#تنها_کانال_رسمی_شعرهای_امجدزمانی
]]>
هوا به قدر کافی نیست 2018-05-02T21:58:07+01:00 2018-05-02T21:58:07+01:00 tag:http://aaaivan.mihanblog.com/post/250 امجد زمانی برای زندگی اینجا هوا به قدر کافی نیستنمردم بی تو اما ...در  ادامه جز علافی نیستشکنجه میشوم هرشب به دست خاطرات توترا به جان وجدانت کمی از آن اضافی نیست؟تنت تیمور و لب چنگیزو گیسویت تزارِ روسبه هرکس میپرستی بهتر ازاین اعتلافی نیست  نگیر از من سر شب طرح لبخند ژکوندت راکشیده گر که داوینچی تورا ،حرف گزافی نیستچنان زیبا شدی وشب به زیر سلطه ات خواب است که  بین ماه و توامشب  خدایی اختلافی نیستز نِ بالا بلند مینیاتور های  استادیواهویی که میبوسد تورا ، کارخلافی نیستچنان پیچ برای زندگی اینجا هوا به قدر کافی نیست
نمردم بی تو اما ...در  ادامه جز علافی نیست


شکنجه میشوم هرشب به دست خاطرات تو
ترا به جان وجدانت کمی از آن اضافی نیست؟


تنت تیمور و لب چنگیزو گیسویت تزارِ روس
به هرکس میپرستی بهتر ازاین اعتلافی نیست  

نگیر از من سر شب طرح لبخند ژکوندت را
کشیده گر که داوینچی تورا ،حرف گزافی نیست

چنان زیبا شدی وشب به زیر سلطه ات خواب است 
که  بین ماه و توامشب  خدایی اختلافی نیست

ز نِ بالا بلند مینیاتور های  استادی
واهویی که میبوسد تورا ، کارخلافی نیست


چنان پیچیده در هم طیف رنگی در نگاه تو 
یقین دارم که سردر گم‌تر از چشمت کلافی نیست

مرا هرگونه میخواهی بکش ، خونم حلالت باد
که در قانون من چیزی  به عنوان تلافی نیست 
امجدزمانی۱۳۹۷/۲/۱۳
]]>
گزارش جشنواره بزرگ شاعران تهران، بهار پردیس اسفند ۱۳۹۶ 2018-03-13T17:57:38+01:00 2018-03-13T17:57:38+01:00 tag:http://aaaivan.mihanblog.com/post/249 امجد زمانی همایش شعر شاعران استان تهران بهانه ایست برای کلمه شدن، شعر شدن، و سوار شدن بر بال احساس و اندیشهآنگاه که درخت تنومند شعر پارسی ریشه هایش را محکم میکند و کلمات،  این پرندگان همیشه ی مهربانی روی شاخه شاخه اش می‌نشینند و شعر شراب کهنه ا ی میشود که ازین درخت بار آور جانها و روان ها را مست میکندشعر پردیس جوان است و به جوانی و شورو اشتیاق اش میبالدشعری که امروز با افتخارمیزبان جمع کثیری از مهربان ترین  شاعران تهران استقسم به قلم که  سوگندخدای عزوجل است تمام  همت و تلاش همایش شعر شاعران استان تهران بهانه ایست برای کلمه شدن، شعر شدن، و سوار شدن بر بال احساس و اندیشه
آنگاه که درخت تنومند شعر پارسی ریشه هایش را محکم میکند و کلمات،  این پرندگان همیشه ی مهربانی روی شاخه شاخه اش می‌نشینند 
و شعر شراب کهنه ا ی میشود که ازین درخت بار آور جانها و روان ها را مست میکند
شعر پردیس جوان است و به جوانی و شورو اشتیاق اش میبالد
شعری که امروز با افتخارمیزبان جمع کثیری از مهربان ترین  شاعران تهران است
قسم به قلم که  سوگندخدای عزوجل است تمام  همت و تلاشمان را خرج کردیم تا میزبانان شایسته ای باشیم
اگر کاستی و کمی هست بر بنده  و همکارانم دردبیر خانه جشنواره به کرامت شاعرانه ی خویش ببخشایید
بیش از ۲۵۰ اثر از ۵۰ شاعر گرانسنگ به دبیر خانه جشنواره واصل شد که همگی در کمال آرامش بررسی و به هیات محترم داوران جهت داوری تقدیم گردید
که ۳۲ نفر از شاعران جهت حضور در جشنواره انتخاب و دعوتنمامه خدمت ایشان ارسال گردید
امید است دبیرخانه دایمی همایش شاعران تهران -بهارپردیس - بتواند در سال آینده جایزه ادبی پردیس را به همایش اضافه نماید
درپایان از حضرت حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی ، استاد مجتبی قارداشی، سرکار خانم بابایی ،هیات محترم داوران و همه همکارانم در دبیرخانه جشنواره تشکر و قدردانی مینمایم.

امجدزمانی
دبیر اولین همایش شاعران تهران
-بهارپردیس-  اسفند ۱۳۹۶
]]>
گزارش همایش بزرگ شاعران تهران ، بهار پردیس 2018-03-13T17:55:34+01:00 2018-03-13T17:55:34+01:00 tag:http://aaaivan.mihanblog.com/post/248 امجد زمانی آرای هیات داوران بخش جشنواره بزرک شاعران تهران ، بهار پردیس 2018-03-13T17:54:29+01:00 2018-03-13T17:54:29+01:00 tag:http://aaaivan.mihanblog.com/post/247 امجد زمانی بنام یگانه داور هستیبا استعانت از ذات مقدس و پاک الهی هیات داوران اولین همایش بزرگ شاعران تهران بهار پردیسارای خود را به شرح زیر اعلام میکندشعر نوجوانهیات داوران لوح تقدیر جوان ترین شاعر جشنواره را اهدا میکند به نوجوان عزیزخانم ریحانه احمدخانیشعر  کلاسیک پردیسهیات داوران خانم عاطفه کاظم زاده را در این بخش شایسته تقدیر میداند و لوح  تقدیر به ایشان اهدا مینمایدمقام سوم:هیات داوران جایزه نقدی و لوح تقدیر رتبه سوم را اهدا میکند به آقای رضا رجایی نیارتبه دومهیات داوران جایزه نقدی و ل بنام یگانه داور هستی
با استعانت از ذات مقدس و پاک الهی 
هیات داوران اولین همایش بزرگ شاعران تهران بهار پردیس
ارای خود را به شرح زیر اعلام میکند

شعر نوجوان

هیات داوران لوح تقدیر جوان ترین شاعر جشنواره را اهدا میکند به نوجوان عزیز
خانم ریحانه احمدخانی


شعر  کلاسیک پردیس

هیات داوران خانم عاطفه کاظم زاده را در این بخش شایسته تقدیر میداند و لوح  تقدیر به ایشان اهدا مینماید

مقام سوم:
هیات داوران جایزه نقدی و لوح تقدیر رتبه سوم را اهدا میکند به آقای رضا رجایی نیا
رتبه دوم
هیات داوران جایزه نقدی و لوح تقدیر رتبه دوم را اهدا میکند به آقای امیرستوده
رتبه اول
هیات داوران جایزه نقدی و دیپلم افتخار رتبه اول را اهدا میکند به آقای سلمان منعم


شعر سپید پردیس
هیات داوران  خانم مهسا پازوکیان و خانم زهرا پیشکول را شایسته تقدیر میداند
رتبه سوم
هیات داوران جایزه نقدی و لوح تقدیر رتبه سوم  شعر سپید پردیس را اهدا میکند به خانم زهرا سادات ازادی

رتبه دوم

هیات داوران جایزه نقدی و لوح تقدیر رتبه دوم را در بخش شعر نو پردیس اهدا میکند به خانم سارا رمضانی دلیوندانی

رتبه اول 
هیات داوران جایزه نقدی و دیپلم افتخار رتبه اول را اهدا میکند 
به آقای محمد رستمی نیا
و خانم کوکب توفیق خواه

شعر سپید تهران
هیات داوران اثار خانم تارا کسرایی و خانم ماه تی تی شمس را شایسته تقدیر میداند ولوح تقدیر به ایشان اهدا میکند


رتبه سوم:
هیات داوران لوح تقدیر مقام سوم شعرسپید تهران را اهدا میکند به آقای عمران حیدری آریا 

رتبه دوم:
هیات داوران هیچ اثری را شایسته مقام دوم نمیداند
رتبه اول:
هیات داوران هیچ اثری را شایسته مقام اول نمیداند

شعر کلاسیک تهران
شایسته تقدیر
هیات داوران آثار شاعران گرامی
محمد صابری ،محمدرضا کرم زاده،خانم عطیه نادریان و خانم آلاله رازدان را شایسته تقدیر میداند
و به ایشان لوح تقدیر اهدا مینماید

مقام سوم
هیات داوران لوح تقدیر مقام سوم شعر کلاسیک تهران را بصورت مشترک اهدا میکند به  مهدی زکی زاده وحمید اسماعیلی

مقام دوم

هیات داوران لوح تقدیرمقام دوم شعر کلاسیک تهران را بصورت مشرک اهدا میکند به  اقای یونس نوروزی املش
و خانم شهلا اسماعیلی
مقام اول
هیات داوران دیپلم افتخار بهترین شعر کلاسیک تهران را اهدا میکند به آقای سعید رفیعی

لوح ویژه از نگاه دبیر جشنواره
دبیر جشنواره ازبین ترانه های ارسالی 
لوح تقدیر این بخش را اهدا میکند به خانم مریم حسینی

با احترام و امتنان
هیات داوران اولین همایش بزرگ شاعران تهران،بهار پردیس
حسن اسدی شبدیز
فرهاد سالاری
سیدجعفر عزیزی
و ناظرداوری امجدزمانی
]]>