آواز بلوط من نه شاعرم نه از فروش واژه نان میخورم... tag:http://aaaivan.mihanblog.com 2018-05-23T04:08:22+01:00 mihanblog.com جشنواره شعر استان تهران 2018-05-16T10:30:38+01:00 2018-05-16T10:30:38+01:00 tag:http://aaaivan.mihanblog.com/post/254 امجد زمانی شامگاه دوشنبه  جشن شعر پارسی باهمت کانون شعر و موسیقی مهروبا  حضور شاعران استان تهران ، در پاسداشت حکیم طوس فردوسی  با معرفی برگزیدگان در بخش های ترانه ،شعر کلاسیک و شعر نو‌  و با رونمایی از کتاب مجموعه شعر محمد رستمی. نیا شاعر پردیسی برگزار کردید، در این مراسم که با تلاوت قران و پخش سرود ملی آغاز گردید حجت الاسلام و المسلین عبدالهی ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدعوین خیر مقدم گفتند . امجد زمانی دبیر این جشنواره گزارش جشنواره را ارایه دادو ضمن تشکراز حمایت مسولین
شامگاه دوشنبه  جشن شعر پارسی با
همت کانون شعر و موسیقی مهر
وبا  حضور شاعران استان تهران ، در پاسداشت حکیم طوس فردوسی  با معرفی برگزیدگان در بخش های ترانه ،شعر کلاسیک و شعر نو‌  و با رونمایی از کتاب مجموعه شعر محمد رستمی. نیا شاعر پردیسی برگزار کردید، در این مراسم که با تلاوت قران و پخش سرود ملی آغاز گردید حجت الاسلام و المسلین عبدالهی ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدعوین خیر مقدم گفتند . امجد زمانی دبیر این جشنواره گزارش جشنواره را ارایه دادو ضمن تشکراز حمایت مسولین محترم  و استاد مجتبی قارداش مسول کانون شعر و‌موسیقی مهر  از انها خواست تا توجه بیشتری به شعر منطقه شود، وی خاطر نشان کرد امروز شعر شهرستان پردیس دارای جایگاه و اعتبار ویژه ای در شعر تهران و کشور است  و میرود تا بعنوان یکی از قطب های ادبی ایران معرفی گردد و این مهم می طلبد تا به شکل جدی به ان توجه گردد
دکتر اکبر کتابدار، دکتر فرهاد سالاری ،دکتر جعفر عزیزی و صادق حسینی  داوران جشنواره بودند
دکتر کتابدار در باب شاهنامه به سخنرانی پرداختند 
مازنی نماینده مجلس شورای اسلامی سخنران بعدی مراسم بود
۴۰ نفر از شاعران استان تهران  در مراسم حضور داشتند که به قرائت شعر پرداختند
اجرای موسیقی زنده و پخش کلیپ  دو برنامه بعدی بودند
در پایان مراسم ارای هیات داوران توسط امجد زمانی دبیر جشنواره و ناظر داوری قرائت و از برگزیدگان تجلیل گردید.
تجلیل از استاد حسن صد هزاری از پیشکسوتان شعرو ورزش منطقه در این مراسم انجام شد
]]>
جشنواره شعرتهران 2018-05-15T03:53:50+01:00 2018-05-15T03:53:50+01:00 tag:http://aaaivan.mihanblog.com/post/253 امجد زمانی *:شامگاه دوشنبه  جشن شعر پارسی باهمت کانون شعر و موسیقی مهردر بومهن وبا  حضور شاعران استان تهران ، در پاسداشت حکیم طوس فردوسی  با معرفی برگزیدگان در بخش های ترانه ،شعر کلاسیک و شعر نو‌  و با رونمایی از کتاب مجموعه شعر محمد رستمی. نیا شاعر پردیسی برگزار کردید، در این مراسم که با تلاوت قران و پخش سرود ملی آغاز گردید حجت الاسلام و المسلین عبدالهی ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پردیس به مدعوین خیر مقدم گفتند . امجد زمانی دبیر این جشنواره گزارش جشنواره را ارایه دادو ضمن تش *:
شامگاه دوشنبه  جشن شعر پارسی با
همت کانون شعر و موسیقی مهر
در بومهن وبا  حضور شاعران استان تهران ، در پاسداشت حکیم طوس فردوسی  با معرفی برگزیدگان در بخش های ترانه ،شعر کلاسیک و شعر نو‌  و با رونمایی از کتاب مجموعه شعر محمد رستمی. نیا شاعر پردیسی برگزار کردید، در این مراسم که با تلاوت قران و پخش سرود ملی آغاز گردید حجت الاسلام و المسلین عبدالهی ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پردیس به مدعوین خیر مقدم گفتند . امجد زمانی دبیر این جشنواره گزارش جشنواره را ارایه دادو ضمن تشکراز حمایت مسولین محترم  و استاد مجتبی قارداش مسول کانون شعر و‌موسیقی مهر  از انها خواست تا توجه بیشتری به شعر منطقه شود، وی خاطر نشان کرد امروز شعر شهرستان پردیس دارای جایگاه و اعتبار ویژه ای در شعر تهران و کشور است  و میرود تا بعنوان یکی از قطب های ادبی ایران معرفی گردد و این مهم می طلبد تا به شکل جدی به ان توجه گردد
دکتر اکبر کتابدار، دکتر فرهاد سالاری ،دکتر جعفر عزیزی و صادق حسینی  داوران جشنواره بودند
دکتر کتابدار در باب شاهنامه به سخنرانی پرداختند 
مازنی نماینده مجلس شورای اسلامی سخنران بعدی مراسم بود
۴۰ نفر از شاعران استان تهران  در مراسم حضور داشتند که به قرائت شعر پرداختند
اجرای موسیقی زنده و پخش کلیپ  دو برنامه بعدی بودند
در پایان مراسم ارای هیات داوران توسط امجد زمانی دبیر جشنواره و ناظر داوری قرائت و از برگزیدگان تجلیل گردید.
تجلیل از استاد حسن صد هزاری از پیشکسوتان شعرو ورزش منطقه در این مراسم انجام شد
محمد رستمی:
*:
بنام یگانه داور هستی
با استعانت از ذات مقدس و پاک الهی 
هیات داوران جشنواره استانی  شاعران تهران ، جشن شعر پارسی در شهرستان پردیس 
ارای خود را به شرح زیر اعلام میکند

شعر سپید 
هیات داوران اثار شاعران زیر را شایسته تقدیر میداند ولوح تقدیر به ایشان اهدا میکند
۱_ توزند جانی
۲_ تارا شهنام
۳_زهرا سادات ازادی
۴_زینب کارگر
۵_زهرا پیشکول 


رتبه سوم:
هیات داوران تندیس جشنواره ،  لوح تقدیر و جایزه نقدی  مقام سوم شعرسپید  را  به صورت مشترک اهدا میکند به خانم  فاطمه محمودی و خانم سارا رمضانی دلیوندانی
 

رتبه دوم:
هیات داوران تندیس جشنواره  لوح تقدیر و جایزه نقدی رتبه دوم را اهدا میکند به کوکب توفیق خواه 
رتبه اول:
هیات داوران تندیس جشنواره ،لوح تقدیر و جایزه نقدی مقام اول شعر سپید را اهدا میکند به آقای محمد رستمی نیا


شعر کلاسیک 
شایسته تقدیر
هیات داوران آثار شاعران گرامی
سلمان منعم  ،محمد صابری ،کیارش داود زاده  ، هادی یوسفی  و محمدصادقی را شایسته تقدیر میداند
و به ایشان لوح تقدیر اهدا مینماید
مقام پنجم
هیات داوران لوح تقدیر مقام پنجم را اهدا میکند محبوبه راه پیما
مقام چهارم 
هیات داوران لوح تقدیر مقام چهارم شعر کلااسیک را اهدا میکند به 
سید علی مصطفوی  و اکرم صادقی
مقام سوم
هیات داوران لوح تقدیر تندیس جشنواره و جایزه نقدی  مقام سوم شعر کلاسیک را بصورت مشترک اهدا میکند به  آقای  امیرستوده و فاطمه اتحادمقام دوم

هیات داوران تندیس جشنواره  لوح تقدیر و جایزه نقدی مقام دوم شعر کلاسیک تهران را  اهدا میکند به حمیداسماعیلی

مقام اول
هیات داوران دیپلم افتخار بهترین شعر کلاسیک تهران را اهدا میکند به خانم مینا پیک  

لوح ویژه از نگاه دبیر جشنواره
دبیر جشنواره جایزه ویژه خود را اهدا میکند به عمران حیدری آریا  و سعید رفیعی

با احترام و امتنان
هیات داوران جشنواره  شاعران تهران،جشن شعر پارسی پردیس
دکتر اکبر کتابدار
صادق حسینی 
دکترسیدجعفر عزیزی
دکترفرهاد سالاری

 امجدزمانی
دبیر جشنواره و ناظر داوری

]]>
تیمور که باشی ... 2018-05-02T22:04:14+01:00 2018-05-02T22:04:14+01:00 tag:http://aaaivan.mihanblog.com/post/252 امجد زمانی وقتی که خدالطف کند میشی رنگی بدهداین شعر نباید زتو تصویر قشنگی بدهد؟تصویر قشنگی که در آن ماده پلنگی مغرورهرصبح به  آهوی تو آرایش جنگی بدهدحالا که قرار است کسی رخنه به قلبت نکندباید که به تو پوسته ی محکم و سنگی بدهدوقتی که قراراست جهان رابه تو یکجا  بخشدتیمور که باشی چه بلنگی چه نلنگی ، بدهداکنون که خدا روح تو را سرکش وآهو نامیدباید به من هم روحیه ی یوزپلنگی بدهدباید بروم بوسه به دستان  خدایم بزنمکه توانسته به من هدیه زیبا و قشنگی بدهد#امجدزمانیچشمهایت:https://telegram.me/amjadzama وقتی که خدالطف کند میشی رنگی بدهد
این شعر نباید زتو تصویر قشنگی بدهد؟

تصویر قشنگی که در آن ماده پلنگی مغرور

هرصبح به  آهوی تو آرایش جنگی بدهد


حالا که قرار است کسی رخنه به قلبت نکند
باید که به تو پوسته ی محکم و سنگی بدهد


وقتی که قراراست جهان رابه تو یکجا  بخشد
تیمور که باشی چه بلنگی چه نلنگی ، بدهد

اکنون که خدا روح تو را سرکش وآهو نامید
باید به من هم روحیه ی یوزپلنگی بدهد

باید بروم بوسه به دستان  خدایم بزنم
که توانسته به من هدیه زیبا و قشنگی بدهد
#امجدزمانی
چشمهایت:
https://telegram.me/amjadzamanii
#تنها_کانال_رسمی_شعرهای_امجدزمانی
]]>
ای عشق 2018-05-02T22:03:01+01:00 2018-05-02T22:03:01+01:00 tag:http://aaaivan.mihanblog.com/post/251 امجد زمانی *:ای عشق الهی که خرابه بشود خانه ی توتسخیر کلاغانِ بدآهنگ شود لانه ی تویکروز تو اوازه ی مردانگی ات جاری بودامروز کجا رفته همان غیرت  مردانه ی توما را به چه جرمی به سر دار کشاندی آخر؟یک عمر که منصور تو بودیم ، نه بیگانه ی توای سفره ی رنگین شراب و شکرو شیرو‌نبات ای دام ترین ! ، در همه جاپخش شده ‌دانه ی تو حالاهمه ی حسرت ما سرشدگان جز این نیستیک عمر سر خسته ی ما باشد و دو شانه ی تو شاید همه ی خواسته ی کاخ نشینان این است یک شب بنشینند و بخوابند به ویرانه ی تو‌*** ای حضر *:
ای عشق الهی که خرابه بشود خانه ی تو
تسخیر کلاغانِ بدآهنگ شود لانه ی تو

یکروز تو اوازه ی مردانگی ات جاری بود
امروز کجا رفته همان غیرت  مردانه ی تو

ما را به چه جرمی به سر دار کشاندی آخر؟
یک عمر که منصور تو بودیم ، نه بیگانه ی تو


ای سفره ی رنگین شراب و شکرو شیرو‌نبات
 ای دام ترین ! ، در همه جاپخش شده ‌دانه ی تو


 حالاهمه ی حسرت ما سرشدگان جز این نیست
یک عمر سر خسته ی ما باشد و دو شانه ی تو 

شاید همه ی خواسته ی کاخ نشینان این است 
یک شب بنشینند و بخوابند به ویرانه ی تو‌
***
 ای حضرت معشوقه ی روشن ،تو‌چه شمعی هستی
خورشید شده عاشق و دیوانه و پروانه ی تو

نفرین به من ار جز به تو ای عشق ،به کس فکر کنم

آباد شود خانه و اباد شود خانه ی تو 
#امجدزمانی۱۳۹۷/۰۲/۱۰

چشمهایت:
https://telegram.me/amjadzamanii
#تنها_کانال_رسمی_شعرهای_امجدزمانی
]]>
هوا به قدر کافی نیست 2018-05-02T21:58:07+01:00 2018-05-02T21:58:07+01:00 tag:http://aaaivan.mihanblog.com/post/250 امجد زمانی برای زندگی اینجا هوا به قدر کافی نیستنمردم بی تو اما ...در  ادامه جز علافی نیستشکنجه میشوم هرشب به دست خاطرات توترا به جان وجدانت کمی از آن اضافی نیست؟تنت تیمور و لب چنگیزو گیسویت تزارِ روسبه هرکس میپرستی بهتر ازاین اعتلافی نیست  نگیر از من سر شب طرح لبخند ژکوندت راکشیده گر که داوینچی تورا ،حرف گزافی نیستچنان زیبا شدی وشب به زیر سلطه ات خواب است که  بین ماه و توامشب  خدایی اختلافی نیستز نِ بالا بلند مینیاتور های  استادیواهویی که میبوسد تورا ، کارخلافی نیستچنان پیچ برای زندگی اینجا هوا به قدر کافی نیست
نمردم بی تو اما ...در  ادامه جز علافی نیست


شکنجه میشوم هرشب به دست خاطرات تو
ترا به جان وجدانت کمی از آن اضافی نیست؟


تنت تیمور و لب چنگیزو گیسویت تزارِ روس
به هرکس میپرستی بهتر ازاین اعتلافی نیست  

نگیر از من سر شب طرح لبخند ژکوندت را
کشیده گر که داوینچی تورا ،حرف گزافی نیست

چنان زیبا شدی وشب به زیر سلطه ات خواب است 
که  بین ماه و توامشب  خدایی اختلافی نیست

ز نِ بالا بلند مینیاتور های  استادی
واهویی که میبوسد تورا ، کارخلافی نیست


چنان پیچیده در هم طیف رنگی در نگاه تو 
یقین دارم که سردر گم‌تر از چشمت کلافی نیست

مرا هرگونه میخواهی بکش ، خونم حلالت باد
که در قانون من چیزی  به عنوان تلافی نیست 
امجدزمانی۱۳۹۷/۲/۱۳
]]>
گزارش جشنواره بزرگ شاعران تهران، بهار پردیس اسفند ۱۳۹۶ 2018-03-13T17:57:38+01:00 2018-03-13T17:57:38+01:00 tag:http://aaaivan.mihanblog.com/post/249 امجد زمانی همایش شعر شاعران استان تهران بهانه ایست برای کلمه شدن، شعر شدن، و سوار شدن بر بال احساس و اندیشهآنگاه که درخت تنومند شعر پارسی ریشه هایش را محکم میکند و کلمات،  این پرندگان همیشه ی مهربانی روی شاخه شاخه اش می‌نشینند و شعر شراب کهنه ا ی میشود که ازین درخت بار آور جانها و روان ها را مست میکندشعر پردیس جوان است و به جوانی و شورو اشتیاق اش میبالدشعری که امروز با افتخارمیزبان جمع کثیری از مهربان ترین  شاعران تهران استقسم به قلم که  سوگندخدای عزوجل است تمام  همت و تلاش همایش شعر شاعران استان تهران بهانه ایست برای کلمه شدن، شعر شدن، و سوار شدن بر بال احساس و اندیشه
آنگاه که درخت تنومند شعر پارسی ریشه هایش را محکم میکند و کلمات،  این پرندگان همیشه ی مهربانی روی شاخه شاخه اش می‌نشینند 
و شعر شراب کهنه ا ی میشود که ازین درخت بار آور جانها و روان ها را مست میکند
شعر پردیس جوان است و به جوانی و شورو اشتیاق اش میبالد
شعری که امروز با افتخارمیزبان جمع کثیری از مهربان ترین  شاعران تهران است
قسم به قلم که  سوگندخدای عزوجل است تمام  همت و تلاشمان را خرج کردیم تا میزبانان شایسته ای باشیم
اگر کاستی و کمی هست بر بنده  و همکارانم دردبیر خانه جشنواره به کرامت شاعرانه ی خویش ببخشایید
بیش از ۲۵۰ اثر از ۵۰ شاعر گرانسنگ به دبیر خانه جشنواره واصل شد که همگی در کمال آرامش بررسی و به هیات محترم داوران جهت داوری تقدیم گردید
که ۳۲ نفر از شاعران جهت حضور در جشنواره انتخاب و دعوتنمامه خدمت ایشان ارسال گردید
امید است دبیرخانه دایمی همایش شاعران تهران -بهارپردیس - بتواند در سال آینده جایزه ادبی پردیس را به همایش اضافه نماید
درپایان از حضرت حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی ، استاد مجتبی قارداشی، سرکار خانم بابایی ،هیات محترم داوران و همه همکارانم در دبیرخانه جشنواره تشکر و قدردانی مینمایم.

امجدزمانی
دبیر اولین همایش شاعران تهران
-بهارپردیس-  اسفند ۱۳۹۶
]]>
گزارش همایش بزرگ شاعران تهران ، بهار پردیس 2018-03-13T17:55:34+01:00 2018-03-13T17:55:34+01:00 tag:http://aaaivan.mihanblog.com/post/248 امجد زمانی آرای هیات داوران بخش جشنواره بزرک شاعران تهران ، بهار پردیس 2018-03-13T17:54:29+01:00 2018-03-13T17:54:29+01:00 tag:http://aaaivan.mihanblog.com/post/247 امجد زمانی بنام یگانه داور هستیبا استعانت از ذات مقدس و پاک الهی هیات داوران اولین همایش بزرگ شاعران تهران بهار پردیسارای خود را به شرح زیر اعلام میکندشعر نوجوانهیات داوران لوح تقدیر جوان ترین شاعر جشنواره را اهدا میکند به نوجوان عزیزخانم ریحانه احمدخانیشعر  کلاسیک پردیسهیات داوران خانم عاطفه کاظم زاده را در این بخش شایسته تقدیر میداند و لوح  تقدیر به ایشان اهدا مینمایدمقام سوم:هیات داوران جایزه نقدی و لوح تقدیر رتبه سوم را اهدا میکند به آقای رضا رجایی نیارتبه دومهیات داوران جایزه نقدی و ل بنام یگانه داور هستی
با استعانت از ذات مقدس و پاک الهی 
هیات داوران اولین همایش بزرگ شاعران تهران بهار پردیس
ارای خود را به شرح زیر اعلام میکند

شعر نوجوان

هیات داوران لوح تقدیر جوان ترین شاعر جشنواره را اهدا میکند به نوجوان عزیز
خانم ریحانه احمدخانی


شعر  کلاسیک پردیس

هیات داوران خانم عاطفه کاظم زاده را در این بخش شایسته تقدیر میداند و لوح  تقدیر به ایشان اهدا مینماید

مقام سوم:
هیات داوران جایزه نقدی و لوح تقدیر رتبه سوم را اهدا میکند به آقای رضا رجایی نیا
رتبه دوم
هیات داوران جایزه نقدی و لوح تقدیر رتبه دوم را اهدا میکند به آقای امیرستوده
رتبه اول
هیات داوران جایزه نقدی و دیپلم افتخار رتبه اول را اهدا میکند به آقای سلمان منعم


شعر سپید پردیس
هیات داوران  خانم مهسا پازوکیان و خانم زهرا پیشکول را شایسته تقدیر میداند
رتبه سوم
هیات داوران جایزه نقدی و لوح تقدیر رتبه سوم  شعر سپید پردیس را اهدا میکند به خانم زهرا سادات ازادی

رتبه دوم

هیات داوران جایزه نقدی و لوح تقدیر رتبه دوم را در بخش شعر نو پردیس اهدا میکند به خانم سارا رمضانی دلیوندانی

رتبه اول 
هیات داوران جایزه نقدی و دیپلم افتخار رتبه اول را اهدا میکند 
به آقای محمد رستمی نیا
و خانم کوکب توفیق خواه

شعر سپید تهران
هیات داوران اثار خانم تارا کسرایی و خانم ماه تی تی شمس را شایسته تقدیر میداند ولوح تقدیر به ایشان اهدا میکند


رتبه سوم:
هیات داوران لوح تقدیر مقام سوم شعرسپید تهران را اهدا میکند به آقای عمران حیدری آریا 

رتبه دوم:
هیات داوران هیچ اثری را شایسته مقام دوم نمیداند
رتبه اول:
هیات داوران هیچ اثری را شایسته مقام اول نمیداند

شعر کلاسیک تهران
شایسته تقدیر
هیات داوران آثار شاعران گرامی
محمد صابری ،محمدرضا کرم زاده،خانم عطیه نادریان و خانم آلاله رازدان را شایسته تقدیر میداند
و به ایشان لوح تقدیر اهدا مینماید

مقام سوم
هیات داوران لوح تقدیر مقام سوم شعر کلاسیک تهران را بصورت مشترک اهدا میکند به  مهدی زکی زاده وحمید اسماعیلی

مقام دوم

هیات داوران لوح تقدیرمقام دوم شعر کلاسیک تهران را بصورت مشرک اهدا میکند به  اقای یونس نوروزی املش
و خانم شهلا اسماعیلی
مقام اول
هیات داوران دیپلم افتخار بهترین شعر کلاسیک تهران را اهدا میکند به آقای سعید رفیعی

لوح ویژه از نگاه دبیر جشنواره
دبیر جشنواره ازبین ترانه های ارسالی 
لوح تقدیر این بخش را اهدا میکند به خانم مریم حسینی

با احترام و امتنان
هیات داوران اولین همایش بزرگ شاعران تهران،بهار پردیس
حسن اسدی شبدیز
فرهاد سالاری
سیدجعفر عزیزی
و ناظرداوری امجدزمانی
]]>
گزارش همایش بزرک شاعران تهران 2018-03-13T17:53:22+01:00 2018-03-13T17:53:22+01:00 tag:http://aaaivan.mihanblog.com/post/246 امجد زمانی بنام یگانه داور هستیسپاس خدای کلمه و شعر را که در همایش بزرگ شاعران تهران به عنوان داور در خدمت شاعران بزرگ استان تهران ومخصوصا شاعران آینده دار و جوان شهرستان پردیس هستیمشعر پردیس امروز با احترام از آن یاد میشود و در شعر تهران جایگاه خودرا پیدا کرده استشعری پویا و ساختارمند که پله های شکوفایی را به بهار گره زده استضمن سپاس از همه کسانی که برای رساندن شعر پردیس به این جایگاه تلاش کرده اند توجه همه را به نکات زیر دعوت میکنیمتمام آثار بدون نام در اختیار هیات داوران قرار گرفت و داوران بدون در نظر گ بنام یگانه داور هستی

سپاس خدای کلمه و شعر را که در همایش بزرگ شاعران تهران به عنوان داور در خدمت شاعران بزرگ استان تهران ومخصوصا شاعران آینده دار و جوان شهرستان پردیس هستیم
شعر پردیس امروز با احترام از آن یاد میشود و در شعر تهران جایگاه خودرا پیدا کرده است
شعری پویا و ساختارمند که پله های شکوفایی را به بهار گره زده است
ضمن سپاس از همه کسانی که برای رساندن شعر پردیس به این جایگاه تلاش کرده اند توجه همه را به نکات زیر دعوت میکنیم
تمام آثار بدون نام در اختیار هیات داوران قرار گرفت و داوران بدون در نظر گرفتن نام اشخاص به انتخاب آثار پرداخت

نیما در بخشی از نوشته‌هایش بر شناخت جوهر زمان و تبدیل آن به شعر تاکید می‌کند که نکته‌ای کلیدی است؛ بر پایه‌ همین اشاره، پیوند محتوا و درونمایه‌ آثار با واقعیت‌های جاری و شادی‌ها و آلام انسانی، همچنین مناسبت فرم و محتوا و چفت و بست زبان و تم، از معیارهای داوران این مرحله برای انتخاب بوده است.


توجه به شورمندی و حضور «آنِ» شاعرانه ـ حضور و تلفیق عناصری چون تخیل و شهود و اندیشه به همراه زبان آوری _ تصاویر بکر، پیوند با تفکر فلسفی، تاریخ و اسطوره، وجود مشی فکری و اندیشه‌ورزی، حساسیت به مسائل اجتماعی و مختصات زندگی انسان معاصر به دور از احساساتی‌گری و رویکرد پند و اندرزگونه، از دیگر معیارهای داوران این مرحله بوده است.

لازم به یادآوری است که امر داوری و انتخاب، همواره دشواری‌ها و پیچیدگی‌های خود را در پی دارد و تنوع آثار، مسئولیت خطیری را بر عهده داوران می‌گذارد؛ هیأت داوران مرحله‌، طی روزهای  اخیر تلاش کرد با دقت و تأمل در همه‌ آثار رسیده، با توجه به معیارها و مصادیق ذکرشده و برگزاری چندین نشست مشترک پس از انتخاب‌های جداگانه‌ی هر یک از داوران، آثار برگزیده را انتخاب و معرفی کند.

در بخش شعر کلاسیک شاعران تهران و پردیس
با شعرهای بسیار خوبی که سطح کیفی بسیار نزدیکی بهم داشتند مواجه بودیم
که انتخاب را واقعا سخت و دشوار مینمود و این مایه دلگرمی و مسرت همه ما شد
اما در بخش شعر نو  تهران متاسفانه با آثار قدرتمند و ساحتارمند مواجه نبودیم
بیشتر آثار از ضعف های مشهودی رنج میبردند و این تلنگریست برای رویکرد جدیدو باز نگری در امر آموزش ، مطاله و نوشتن.
اما روشن ترین نقطه جشنواره شاید شعر نو شاعران پردیس بود
که یک سرو گردن بالاتر از شعر شاعران تهران بود و این نشانه آموزش مناسب و رویکرد درست به شعر در شهرستان پردیس است
در پایان برای همه شرکت کنندگان آرزوی موفقیت و سربلندی نموده و امید است بهترین انتخاب را کرده باشیم
،
شاعر باشید و شاعر
هیات داوران اولین همایش بزرگ شاعران تهران  ،  بهار پردیس
حسن اسدی شبدیز
 سید جعفر عزیری
 فرهاد سالاری

و ناظر داوری امجدزمانی
]]>
At 2018-02-22T23:22:44+01:00 2018-02-22T23:22:44+01:00 tag:http://aaaivan.mihanblog.com/post/245 امجد زمانی دل من هیچ زمان حال تو تعغیر نکردهیچکس مثل تو تعظیم به زنجیر نکردانچه اهوی نگاهت به سَرِ من آوردشیر با بسته ترین صید زمینگیر نکردانچنان حادثه ی زخم دلم کاری بودنوش داروی کسی بعد تو تاثیر نکرد من شکستم،  همه ی بند زنان را رفتمهیچکس آدم ویران  شده تعمیر نکرد تو به من فرصت دیوار نبودن دادی هیچکس پنجره رامثل تو تصویر نکردآسمان پرشده بود از قفسِ آزادیکس به اندازه ی تو چلچله تکثیر نکردکسی اندازه تو سخت جوانم ننمودرفتی و هیچ کس اندازه ی تو پیرنکردانقدر روسری بنفش تو قفل گشودبخدا دل من هیچ زمان حال تو تعغیر نکرد
هیچکس مثل تو تعظیم به زنجیر نکرد

انچه اهوی نگاهت به سَرِ من آورد
شیر با بسته ترین صید زمینگیر نکرد

انچنان حادثه ی زخم دلم کاری بود
نوش داروی کسی بعد تو تاثیر نکرد


 من شکستم،  همه ی بند زنان را رفتم
هیچکس آدم ویران  شده تعمیر نکرد
 
تو به من فرصت دیوار نبودن دادی 
هیچکس پنجره رامثل تو تصویر نکرد

آسمان پرشده بود از قفسِ آزادی
کس به اندازه ی تو چلچله تکثیر نکرد

کسی اندازه تو سخت جوانم ننمود
رفتی و هیچ کس اندازه ی تو پیر
نکرد

انقدر روسری بنفش تو قفل گشود
بخدا یک دهم اش دولت تدبیر نکرد

 امجدزمانی ۱۳۹۶/۱۲/۰۴


.https://telegram.me/amjadzamanii
#تنها_کانال_رسمی 
#شعرهای_امجدزمانی
]]>
Bh 2018-02-22T23:20:47+01:00 2018-02-22T23:20:47+01:00 tag:http://aaaivan.mihanblog.com/post/244 امجد زمانی .https://telegram.me/amjadzamanii#تنها_کانال_رسمی #شعرهای_امجدزمانی .https://telegram.me/amjadzamanii
#تنها_کانال_رسمی 
#شعرهای_امجدزمانی
]]>
پروانه 2018-02-20T23:32:54+01:00 2018-02-20T23:32:54+01:00 tag:http://aaaivan.mihanblog.com/post/243 امجد زمانی چه کسی گفته که پروانه  پرش میسوزدبخداوند که تنها جگرش میسوزدهیچ فرقی نکند گریه کنی یا نکنیهرکس عاشق بشود  خشک و ترش میسوزدنکند  سرد تو  رفتار کنی با عشقتباغ سرما زده کلّ ثمرش میسوزدعشق من  حق بده دایم  نگرانت باشمتو نباشی دل من  سخت سرش میسوزدشک نکن  عاشق زیبایی  دریا شده استآسمانی که شبانه قمرش میسوزدهرکسی سوخته از درد جدایی یکشبهرکجا شعله ببیند نظرش میسوزد ونه تنها خود ان عاشق بیچاره‌ که تا: فک و فامیل و همه دور و برش میسوزدعاشقی فلسف چه کسی گفته که پروانه  پرش میسوزد
بخداوند که تنها جگرش میسوزد

هیچ فرقی نکند گریه کنی یا نکنی
هرکس عاشق بشود  خشک و ترش میسوزد

نکند  سرد تو  رفتار کنی با عشقت
باغ سرما زده کلّ ثمرش میسوزد

عشق من  حق بده دایم  نگرانت
 باشم
تو نباشی دل من  سخت سرش میسوزد


شک نکن  عاشق زیبایی  دریا شده است
آسمانی که شبانه قمرش میسوزد


هرکسی سوخته از درد جدایی یکشب
هرکجا شعله ببیند نظرش میسوزد


 ونه تنها خود ان عاشق بیچاره‌ که تا: 
فک و فامیل و همه دور و برش میسوزد

عاشقی فلسفه دارد، طرف ات 
کودک توست
عشقِ تب کرده خودش نه، پدرش میسوزد

شمع ، بی چاره ترین سوخته ی  سوخته هاست
سَرِ پایی که همه عمر سرش میسوزد
امجدزمانی

.https://telegram.me/amjadzamanii
#تنها_کانال_رسمی 
#شعرهای_امجدزمانی
]]>
خدا 2018-02-20T23:31:59+01:00 2018-02-20T23:31:59+01:00 tag:http://aaaivan.mihanblog.com/post/242 امجد زمانی ۱گاه گاهی دلم از دست خدا میگیردآنقدر بغض می آید که صدا میگیردمانده ام  عشق اگر هدیه زیبای  خداستپس چرا میدهدو باز چرا میگیرداین چه سریست که درگیر کسی میکندتکه سراغ کس دیگر زشما میگیردسَرِ شب حال تورا محشر کبری بکندصبح انروز ولی حال تورا میگیرد۲گرچه  افتاده و گاهی فلج مادرزادفقط ازمعجزه ی دست تو پا میگیردکس و تهدید به ول کردن دستش ‌نکنیفکر این را نکنی شهر عزا میگیردمطمئن باش به محضی که رهایش کردییکنفرمثل خودت جای تو را میگیرد#امجد_زمانی۱۳۹۶/۱۱/۲۶.https://telegram.me/amjadzamanii#تن ۱
گاه گاهی دلم از دست خدا میگیرد
آنقدر بغض می آید که صدا میگیرد


مانده ام  عشق اگر هدیه زیبای  خداست
پس چرا میدهدو باز چرا میگیرد


این چه سریست که درگیر کسی میکندت
که سراغ کس دیگر زشما میگیرد


سَرِ شب حال تورا محشر کبری بکند
صبح انروز ولی حال تورا میگیرد
۲


گرچه  افتاده و گاهی فلج مادرزاد
فقط ازمعجزه ی دست تو پا میگیرد


کس و تهدید به ول کردن دستش ‌نکنی
فکر این را نکنی شهر عزا میگیرد


مطمئن باش به محضی که رهایش کردی
یکنفرمثل خودت جای تو را میگیرد

#امجد_زمانی
۱۳۹۶/۱۱/۲۶

.https://telegram.me/amjadzamanii
#تنها_کانال_رسمی 
#شعرهای_امجدزمانی
]]>
حالم 2018-02-20T23:31:22+01:00 2018-02-20T23:31:22+01:00 tag:http://aaaivan.mihanblog.com/post/241 امجد زمانی حالم اصلا ،حالم اصلا  ،حالم اصلا،خوب نیستاین همه سرمستی از نوشیدن مشروب نیستیکنفر شورش به پا کرده میان شعر من یکنفر که کار چشمانش بجز آشوب نیستمعتقد هستم به اینکه عشق هم این روزهامثل کالاهای چینی جنس آن  مرغوب نیستمن به رویای تو هرشب دزدکی سر میکشمپاسخ این سرکشی اما چماق و چوب نیست دل که شورش میکند شهری بهم میریزد آیگرچه در ماشیوه ای راحت تر از سرکوب نیستدل حریم پاک و زیبایی برای عاشقیستبعد ازین باید بدانم  هرکسی محبوب نیستمن هزاران چشم میشی دیده ام  در این جهانهیچ‌ حالم اصلا ،حالم اصلا  ،حالم اصلا،خوب نیست
این همه سرمستی از نوشیدن مشروب نیست

یکنفر شورش به پا کرده میان شعر من 
یکنفر که کار چشمانش بجز آشوب نیست

معتقد هستم به اینکه عشق هم این روزها
مثل کالاهای چینی جنس آن  مرغوب نیست

من به رویای تو هرشب دزدکی سر میکشم
پاسخ این سرکشی اما چماق و چوب نیست 

دل که شورش میکند شهری بهم میریزد آی

گرچه در ماشیوه ای راحت تر از سرکوب نیست

دل حریم پاک و زیبایی برای عاشقیست
بعد ازین باید بدانم  هرکسی محبوب نیست

من هزاران چشم میشی دیده ام  در این جهان
هیچ‌ چشمی قدر چشم آهو ات محجوب نیست

باخت هم دنیای خاصی داردو مفهوم خاص
هرکه میبازد به چشمان کسی مغلوب نیست
امجدزمانی 9مه2012


.https://telegram.me/amjadzamanii
#تنها_کانال_رسمی 
#شعرهای_امجدزمانی
]]>
حال تورا میگیرم 2018-02-20T23:29:38+01:00 2018-02-20T23:29:38+01:00 tag:http://aaaivan.mihanblog.com/post/240 امجد زمانی کافه نشینت که کنم فال تو را میگیرمازخدا نامه ی اعمال تو را میگیرمانقدر حسرت لیمو به دل من ماندههمه ی نوبر امسال تو را میگیرمان زمان فکر من از یخ نزدن راحت شدکه شبی گوشه ای از شال تورا میگیرمرفتی وزخم عمیقی به دل من زده ایدرعوض شاه پر بال تو را میگیرمفکر این رانکنی کارخودت کردی و رفتمطمئن باش که من حال تو را میگیرمامجدزمانی.https://telegram.me/amjadzamanii#تنها_کانال_رسمی #شعرهای_امجدزمانی کافه نشینت که کنم فال تو را میگیرم
ازخدا نامه ی اعمال تو را میگیرمانقدر حسرت لیمو به دل من مانده
همه ی نوبر امسال تو را میگیرمان زمان فکر من از یخ نزدن راحت شد
که شبی گوشه ای از شال تورا میگیرم


رفتی وزخم عمیقی به دل من زده ای
درعوض شاه پر بال تو را میگیرم


فکر این رانکنی کارخودت کردی و رفت
مطمئن باش که من حال تو را میگیرم

امجدزمانی

.https://telegram.me/amjadzamanii
#تنها_کانال_رسمی 
#شعرهای_امجدزمانی
]]>
تهران 2018-02-20T23:28:39+01:00 2018-02-20T23:28:39+01:00 tag:http://aaaivan.mihanblog.com/post/239 امجد زمانی از پذیرفتن هر بی سر و پا معذورمبخدا و بخدا و بخدا معذورمدل من مسکن مسکین بلا جویان استازقبولِ  کَسِ بی درد و بلا معذورمهی ! کجای دل من مثل مسافر خانه ست؟به دلیل کمَیِ پهنه و جا معذورمبازکن پنجره را حال دلم باز گرفتکه من از بستن این روزنه ها معذورمهرکه در زندگی اش یک خط قرمز داردهرکسی رد بشود از خط ما معذورم...کوردم و روی حیا سخت  تعصب دارماز قبول زن  بی حجب و حیا معذورم  عشق ! امروز هوای تو و تهران یِکیَ استاز پذیرفتن این  آب و هوا معذورم...امجدزمانی.https://telegram.me/
از پذیرفتن هر بی سر و پا معذورم
بخدا و بخدا و بخدا معذورم


دل من مسکن مسکین بلا جویان است
ازقبولِ  کَسِ بی درد و بلا معذورمهی ! کجای دل من مثل مسافر خانه ست؟
به دلیل کمَیِ پهنه و جا معذورم


بازکن پنجره را حال دلم باز گرفت
که من از بستن این روزنه ها معذورم

هرکه در زندگی اش یک خط قرمز دارد
هرکسی رد بشود از خط ما معذورم...


کوردم و روی حیا سخت  تعصب دارم
از قبول زن  بی حجب و حیا معذورم

  عشق ! امروز هوای تو و تهران یِکیَ است
از پذیرفتن این  آب و هوا معذورم...
امجدزمانی

.https://telegram.me/amjadzamanii
#تنها_کانال_رسمی 
#شعرهای_امجدزمانی
]]>
7 2018-02-15T21:01:24+01:00 2018-02-15T21:01:24+01:00 tag:http://aaaivan.mihanblog.com/post/238 امجد زمانی اولین مرحله ی عشق شکوفا شدن استفصل گل کردن وگل دادن و زیبا شدن استبخدا بسته ترین قفل اگر هم باشیاخرین چاره ی هربسته شده،  وا شدن استدومین مرحله درعشق رهایی چون رود بی گمان ناب ترین فرصت دریا شدن استسومین مرحله یعنی ز خودت دست کشیمن،،و ،،تو ، کم بکنی، مرحله ی ما شدن استپله ی چار همنجاست که بیمار شویبخدا مرحله ی سخت زلیخا شدن استپنجمین مرحله اینست صبوری بکنی اوفقط ناز کند، فصل تمنا شدن استششمین مرحله یعنی که به صحرا بزنیوقت رسوایی و رسوایی و رسوا شدن استهفتمین مرحله یعنی نرسیدن اریف اولین مرحله ی عشق شکوفا شدن است
فصل گل کردن وگل دادن و زیبا شدن است

بخدا بسته ترین قفل اگر هم باشی
اخرین چاره ی هربسته شده،  وا شدن است

دومین مرحله درعشق رهایی چون رود
 بی گمان ناب ترین فرصت دریا شدن است

سومین مرحله یعنی ز خودت دست کشی
من،،و ،،تو ، کم بکنی، مرحله ی ما شدن است

پله ی چار همنجاست که بیمار شوی
بخدا مرحله ی سخت زلیخا شدن است

پنجمین مرحله اینست صبوری بکنی 
اوفقط ناز کند، فصل تمنا شدن است

ششمین مرحله یعنی که به صحرا بزنی
وقت رسوایی و رسوایی و رسوا شدن است

هفتمین مرحله یعنی نرسیدن اری
فصل تنهایی و تنهایی و تنها شدن است

بعد از این گریه امانت ندهد یک لحظه
نوبت تا شدن و تا شدن و تا شدن است

امجدزمانی 
تهران متروانقلاب۱۳۹۶/۱۱/۲۶
.https://telegram.me/amjadzamanii
#تنها_کانال_رسمی 
#شعرهای_امجدزمانی
]]>
دکتر 2018-01-04T10:32:54+01:00 2018-01-04T10:32:54+01:00 tag:http://aaaivan.mihanblog.com/post/237 امجد زمانی دکتر برای من کمی شراب تجویز کنخوابم نمی برد برای خواب تجویزکندکتر شبانه بیقرار میشوم ،بیقرارچیزی برای درداضطراب تجویزکندکتر سُرُم نه،قرص نه، دوانه، کمپوت نهازباغ پیکرت دو سیب ناب تجویزکندکتر چکار میکنی تو بادلم؟ مرده استلطفادوباره شُک به انقلاب تجویز کندکتر به چشمهای من نگاه کن، آفریناینک نگاه را به این خراب تجویز کندکترحواستان کجاست؟روسری از سَرَت..آری دورشته موی بی نقاب تجویزکنراهی جز انتخاب تو نمانده در من بفهملطفا برام حق انتخاب تجویز کنامجدزمانی ۱۵/۱۰/۹۶ دکتر برای من کمی شراب تجویز کن
خوابم نمی برد برای خواب تجویزکن


دکتر شبانه بیقرار میشوم ،بیقرار
چیزی برای درداضطراب تجویزکن

دکتر سُرُم نه،قرص نه، دوانه، کمپوت نه
ازباغ پیکرت دو سیب ناب تجویزکن

دکتر چکار میکنی تو بادلم؟ مرده است
لطفادوباره شُک به انقلاب تجویز کن

دکتر به چشمهای من نگاه کن، آفرین
اینک نگاه را به این خراب تجویز کن

دکترحواستان کجاست؟روسری از سَرَت..
آری دورشته موی بی نقاب تجویزکن

راهی جز انتخاب تو نمانده در من بفهم
لطفا برام حق انتخاب تجویز کن
امجدزمانی ۱۵/۱۰/۹۶

]]>
تو چایی ات را بنوش 2018-01-03T23:44:56+01:00 2018-01-03T23:44:56+01:00 tag:http://aaaivan.mihanblog.com/post/236 امجد زمانی آخرین نامه آخرین نامه

]]> عنکبوت 2017-11-22T07:37:51+01:00 2017-11-22T07:37:51+01:00 tag:http://aaaivan.mihanblog.com/post/235 امجد زمانی شاعری  گفت: اگر گوشِ شنیدن باشدچشم باید که فقط مختص دیدن باشدآسمان را نتوان پاک نمود از ذهنی که همه فکرو خیالش به پریدن باشدگله ی میشی چشمان خودت رانسپاردست  یک گرگ که ذاتش به دریدن باشدحرف آزادی و پرواز  نباید زد باعنکبوتی که فقط فکر تنیدن باشد این زمان ،میوه ممنوعه اگر هم باشیعاقبت مقصدتو پوچ و  لهیدن باشدهی! شمایی که به این تازگی عاشق شده اید آخر عشق محال است رسیدن باشدامجدزمانی شاعری  گفت: اگر گوشِ شنیدن باشد
چشم باید که فقط مختص دیدن باشد

آسمان را نتوان پاک نمود از ذهنی 
که همه فکرو خیالش به پریدن باشد


گله ی میشی چشمان خودت رانسپار
دست  یک گرگ که ذاتش به دریدن باشد

حرف آزادی و پرواز  نباید زد با
عنکبوتی که فقط فکر تنیدن باشد

 این زمان ،میوه ممنوعه اگر هم باشی
عاقبت مقصدتو پوچ و  لهیدن باشدهی! شمایی که به این تازگی عاشق شده اید
 آخر عشق محال است رسیدن باشد
امجدزمانی
]]>